Het lijkt een jaarlijkse gewoonte te worden om met onze vijfdejaars Economie het bedrijf PASEC of beter Pooling Partners, gelegen in het industrieterrein van Malle te bezoeken. Pasec is al meer dan vijftig jaar bezig met het vervaardigen van een
uitgebreid gamma houten paletten, kisten, kratten en kabeltrommels.

Ook dit jaar opnieuw werden we hartelijk ontvangen. De uiteenzetting paste perfect binnen de leerstof van Bedrijfswetenschappen. Er werd gesproken over MVO-beleid, HR-beleid, toegevoegde waarde, kostprijsbepaling, prijszetting, organisatiestructuur, klantenbinding en nog veel meer. Het was voor de leerlingen fijn om te zien op welke manier de geziene leerstof ook effectief in het echte bedrijfsleven aan bod komt.

Na de enthousiaste uiteenzetting van Pascale Geysen, Human Resource Manager en Ferdinand Verveckken, Managing Director, kregen we een rondleiding in de productiehal. Veiligheid staat er centraal: een fluohesje en veiligheidsbril was essentieel. Het productieproces van de europaletten verliep volledig automatisch en was indrukwekkend. 


„Tijdens de uitleg kreeg ik kriebeltjes en wist ik dat ik wel effectief in de juiste richting zit.“ (Cedric Van Laer)

„Ik vond het heel interessant te weten hoe PASEC duurzaam onderneemt.“ (Kato Willems)

„Wat me vooral is bijgebleven is dat ze gedetineerden ook werkgelegenheid bieden. Bovendien zijn ze 5 sterren waard voor gastvrijheid.“ (Emi Vinckx)

„Blikverruimend wat er allemaal dient te gebeuren vooraleer een palet naar de klant kan vertrekken.“ (Maarten Renap)

„Leuk om de theorie in de praktijk te zien.“ (Jana Lardanoit)

Onze dank gaat uit naar productieleiders die ons hebben rond geleid, Ferdinand Verveckken die in zijn drukke agenda tijd voor ons heeft gemaakt, en last but not least Pascale Geysen die ons elk jaar opnieuw even hartelijk ontvangt.