Esthetica en aardrijkskunde in het Engels, wij gaan de uitdaging aan

Deze twee gedreven leraren, mijnheer Raeymaekers en mijnheer Landoy, zijn in volle voorbereiding voor het onderwijsproject CLIL dat op 1 september in Maris Stella van start gaat. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning.

De leerlingen van het 4de en 5de jaar aso kunnen ervoor kiezen om in het schooljaar 2015-2016 een zaakvak nl. aardrijkskunde of esthetica in het Engels te volgen. Naast het leren van de specifieke vakinhoud scherpen ze zo ook hun kennis van het Engels bij. Want dat is nu de bedoeling van CLIL :de vreemde taal, hier het Engels echt gebruiken. Moderne media, computer, beamer en tablets, zijn natuurlijk interessante hulpmiddelen voor CLIL. De leraren beheersen uiteraard de Engelse taal op hoog niveau.

Het idee van een taalbad is eigenlijk al oud. In verschillende Europese landen is CLIL al sinds de jaren negentig een beproefd procédé. In Wallonië bestaat er een stuk vergelijkbaar het immersie-onderwijs. Zowat een jaar geleden zette de Vlaamse Regering voor de Vlaamse scholen het licht op groen om ook CLIL te kunnen aanbieden. Oog hebben voor pedagogische vernieuwingsprojecten behoort tot de strategische doelstellingen van Maris Stella. CLIL is zo’n innovatief project.

Tijdens de proeflessen CLIL reageerden de leerlingen superenthousiast. Veel leerlingen schreven zich in om te “clillen”!