De schoolraad is een verplicht inspraakorgaan waarin vertegenwoordigers van de ouders, de leerlingen, het personeel en de lokale gemeenschap zetelen. De schoolraad heeft overleg- en adviesbevoegdheid in belangrijke aspecten van het schoolbeleid. De leden kunnen bijvoorbeeld advies uitbrengen over het schoolreglement, de bijdrageregeling, het nascholingsbeleid,…
De verslagen vind je hier: