Joséphine du Bourg

Du Bourg is de naam van een Frans meisje, Joséphine du Bourg, de stichteres van de Congregatie van de Verlosser en Onze- Lieve -Vrouw.
Zij werd geboren in Toulouse in 1788 op de vooravond van de Franse Revolutie. Ze was het achtste kind in het gezin du Bourg. Haar ouders behoorden tot de Franse adel. Het waren vrome lieden die hun kinderen leerden bidden en hun respect bijbrachten voor armen en uitgestotenen. In dit warme nest groeide het kleine meisje op.
In 1789 brak de Franse Revolutie uit. Er ontstond een klimaat van verwarring en haat tegen alles wat te maken had met de Monarchie, de Kerk en de Adel. De familie werd meegesleurd in die haat. Alle goederen van het gezin werden afgenomen en in 1794 werd vader du Bourg gearresteerd en stierf hij onder het mes van de guillotine in Parijs. Joséphine was toen 6 jaar oud. Dit gebeuren tekende haar hele leven. De familie du Bourg kende grote armoede. Joséphine schrijft in haar dagboek: ‘Het gebeurde dat wij niets meer hadden om te eten en te leven.’ Ondanks alle verdriet en ellende bleef moeder du Bourg vechten om te overleven met haar gezin. Gesterkt door het voorbeeld van haar man, bleef ze, in die donkere jaren moed en kracht putten uit het gebed. Zo leert Joséphine Gods nabijheid ontdekken in het lijden.
Als Joséphine twintig wordt en de lastige periode van haar puberjaren voorbij is, beseft zij dat haar zoektocht naar het geluk leidt naar God en naar mensen in nood. Ze zoekt een antwoord in verschillende kloosterorden en ervaart langzamerhand dat ze geroepen is om een nieuw project te beginnen: een orde die God wil brengen bij de mensen in een open klooster, zonder muren, maar met open deuren, toegankelijk voor allen, bijzonder voor armen en kleinen. De uitdaging is groot. De moeilijkheden stapelen zich op, maar eindelijk vindt ze haar weg en ervaart de innerlijke kracht die vleugels geeft.
Joséphine is een sterke vrouw die vele jonge meisjes heeft geïnspireerd om de liefde van God te beleven en bij de jongeren te brengen. CARITAS CHRISTI URGET NOS is haar leuze. In 1834 krijgt ze de toestemming van de bisschop en sticht zij de Congregatie van de Verlosser en Onze- Lieve- Vrouw. In de loop van de jaren groeit de Congregatie en breidt zich uit eerst in Frankrijk, en daarna in Spanje, Italië, Engeland, Zwitserland, Marokko, Colombië en ook in België.
In 1912 komen de zusters naar Oostmalle. Gestuwd door de leuze ‘Caritas Christi urget nos” proberen de zusters van de Verlosser en Onze- Lieve- Vrouw in de loop der tijden, de erfenis van hun stichteres te beleven en door te geven. Het is de Blijde boodschap van Jezus van Nazareth. ‘Alleen de liefde geeft leven aan kinderen, troost aan hen die lijden, hulp aan wie in nood is. '

 MG 1876 1