Schoolpoorten open vanaf 7.45 u.

Er is toezicht vanaf 8.00 u.

Vrije studie in de hal van 08.00 u. tot 08.20 u.

 

   

Voormiddag:

1ste lesuur: 08.25 u.

2de lesuur: 09.15 u.

voormiddagpauze: 10.05 u.-10.20 u.

3de lesuur: 10.20 u.

4de lesuur: 11.10 u.

5de lesuur: 12.00 u. (kso)

middagpauze aso: 12.00 u.-13.10 u.

middagpauze kso: 12.50 u.-13.40 u.

Namiddag aso:

6de lesuur: 13.15 u.

7de lesuur: 14.05 u.

namiddagpauze: 14.55 u.-15.10 u.

8ste lesuur: 15.10 u.

einde van de lessen: 16.00 u.

 

Namiddag, 3de graad kso:

6de lesuur: 13.40 u.

7de lesuur: 14.30 u.

8ste lesuur: 15.20 u.

einde van de lessen: 16.10 u.

  

2de graad kso:

De leerlingen van de 2de graad kso hebben 2 dagen (dinsdag en vrijdag) les volgens de uurregeling van aso (zie hierboven).

Zij hebben ook 2 dagen (maandag en donderdag) les volgens de uurregeling van de 3de graad kso.

 

Avondstudie voor wie dat wil: 16.10 u. – 17.15 u.