Natuurwetenschappen

Profiel van de leerling

 • interesse voor wetenschappen: fysica, biologie, aardrijkskunde, chemie
 • vragen zich vaak af: hoe? waarom?
 • goed in wiskunde (inzicht) -> abstractievermogen
 • leggen gemakkelijk verbanden
 • kunnen goed logisch redeneren
 • kunnen snel nieuwe leerstof verwerken
 • kunnen zeer nauwgezet en ordelijk werken, ook bij practica
 • zin in exploreren, onderzoek en practica: “onderzoek de wereld, begrijp de wereld”

Profiel van de richting

 • sterk theoretische richting
 • in de doorstroomfinaliteit
 • voorbereiding op studies in hoger onderwijs
 • brede algemene vorming
 • probleemoplossend denken
 • onderzoekend leren

Inhoud van de specifieke vakken

Hoewel de specifieke vakken veel gelijkenissen vertonen, zijn er uiteraard typische verschillen.

In fysica worden de fysische wetmatigheden bestudeerd. Fysica is zoals de andere wetenschapsvakken een proefondervindelijke wetenschap. In de 2e graad komen mechanica, energieën, elektriciteit, optica, druk en thermodynamica aan bod.

Bij biologie kijken we vooral naar de eigenschappen van levende systemen: hoe werkt een lichaam, hoe werken ecosystemen, wat is het belang van biodiversiteit?

In chemie verwerven we inzicht in de bouw, structuur en eigenschappen van materie. En hoe is de wisselwerking tussen materie en energie? Verder wordt veel aandacht besteed aan veilige omgang met chemische producten in het labo.

Voor aardrijkskunde reflecteren we over de invloed van de mens op onze planeet aarde. De klimaatcrisis, demografische en economische evoluties en zeker de transitie naar een duurzame wereld leren ons geografisch denken.

Na de 2de graad

Het meest logisch vervolg in de derde graad zijn de richtingen Moderne talen – Wetenschappen en Wetenschappen – wiskunde.

Na de 3de graad

De richting natuurwetenschappen bereidt voor op een brede waaier van professionele en academische bachelors zoals architectuur, industriële wetenschappen en technologie, productontwikkeling, toegepaste wetenschappen, biologie, chemie, geografie, fysica, geologie, biomedische wetenschappen, biotechniek, revalidatiewetenschappen, farmaceutische wetenschappen, geneeskunde, tandheelkunde, dierengeneeskunde….