Moderne Talen

Profiel van de leerling

Ben jij gepassioneerd door taal en literatuur? Doe jij graag Nederlands, Frans en Engels en zou je ook graag Duits leren?

Ben jij geïntrigeerd door (massa) communicatie, media en actualiteit?

Wil je leren hoe je informatie kan structureren en verwerken?

Ben jij ook benieuwd hoe taal, literatuur en cultuur met elkaar verweven zijn?

Wil je weten hoe een taal is opgebouwd en hoe ze ontstaan is?

Wil je teksten en verhalen leren doorgronden en begrijpen?

Ben je leergierig, leer je graag bij en ben je in nog meer dan alleen talen geïnteresseerd?

Is je antwoord op de meeste vragen een overtuigende ‘ja’? Dan is Moderne Talen misschien wel jouw studierichting.

Profiel van de richting:

De richting Moderne Talen is een nieuwe richting in de 2de graad en is, net zoals de andere doorstroomrichtingen, sterk theoretisch. We verwachten dat je aan hoog tempo kan werken en goed kan en wil studeren maar ook dat je inzicht hebt in leerstof, dat je verbanden kan leggen en logisch kan redeneren. Je krijgt een brede algemene basisvorming die je voorbereidt op de 3de graad én op verder studeren nadien.

Uiteraard ligt de nadruk op de taalvakken maar je krijgt ook een, voor jou, gloednieuw vak: communicatiewetenschappen. Verder breiden we het theoretisch pakket nog uit met het vak economie en verdiepte basisvorming voor wiskunde, chemie en fysica. Zowel de doelstellingen als het tempo liggen voor deze vakken eerder hoog. Op deze manier ben je goed voorbereid op Economie-Moderne Talen of Moderne Talen-Wetenschappen in de derde graad.

Inhoud specifieke vakken

Voor Nederlands, Frans, Engels en Duits (vanaf het 4de jaar) ligt de lat hoog. Voor deze talen zal je niet alleen werken aan het uitbreiden en versterken van je kennis en vaardigheden, we gaan immers nog een stapje verder. We bestuderen namelijk ook de talen zelf. Wat zijn de bouwstenen ervan? Hoe kunnen we ze met elkaar vergelijken en hoe zijn ze aan elkaar gelinkt? Hiernaast besteden we ook extra aandacht aan literatuur en cultuur: we lezen en beluisteren teksten, we leren ze analyseren volgens begrippen uit de literatuurwetenschap en we doen zelf een poging om de creatieve geest in onszelf naar boven te laten komen.

In het vak communicatiewetenschappen bestudeer je het verband tussen een cultuur en haar media. Je ontdekt dat de manier waarop bepaalde media, zoals tv, kranten, sociale media, gebeurtenissen in beeld brengen invloed kunnen hebben op hoe onze maatschappij verandert. Je leert kritisch om te gaan met deze media, maar ook met de media die je zelf gebruikt, zoals Instagram, TikTok ... We bekijken daarnaast ook de kracht en het gevaar van die massamedia.

Na de 2de graad

Domeinoverschrijdend (op Maris Stella Instituut):

Economie-Moderne Talen

Moderne Talen-Wetenschappen

Domeingebonden (niet op Maris Stella Instituut):

Taal en communicatiewetenschappen

Hoger onderwijs

Na een studie Moderne Talen ben je ook goed voorbereid op een waaier aan mogelijkheden in het hoger onderwijs. De meest voor de hand liggende opleidingen zijn taalgericht, maar er kan veel meer. Bijvoorbeeld:

Taal-en letterkunde

Toegepaste taalkunde

Vertaler-tolk

Journalistiek

Communicatiewetenschappen

Media

Onderwijs

Psychologie

(Toegepaste) Economische Wetenschappen

Rechten

Politieke en Sociale wetenschappen