Humane wetenschappen

Profiel van de leerling

De leerling Humane wetenschappen

 • wil meer te weten komen over mens en samenleving.
 • wil mens en samenleving op een wetenschappelijke en kritische manier onderzoeken.
 • kan goed aan de slag met tekstmateriaal.
 • toont interesse voor de actualiteit.
 • wil feiten van meningen leren onderscheiden.
 • wil persoonlijke standpunten leren innemen en verwoorden op basis van opgedane kennis.
 • wil actief luisteren naar de mening van anderen.
 • vindt het niet erg om bezig te zijn met (abstracte) theorie.
 • gaat graag zelfstandig of in groep aan de slag met leerstof.

Profiel van de studierichting

Humane wetenschappen is een sterk theoretische richting in de doorstroomfinaliteit en bereidt dus voor op studies in het hoger onderwijs.

Humane wetenschappen geeft een brede algemene vorming o.a. door de drie richtingspecifieke vakken sociologie en psychologie, filosofie en kunstbeschouwing. Daarnaast is er een verdiepte basisvorming voor de vakken Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis.

Inhoud van de specifieke vakken

Sociologie en psychologie: kennismaking met psychologische en sociologische theorieën en leren verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag.

 • Hoe ontwikkelt de mens op fysiek, cognitief en socio – emotioneel vlak?
 • Wat betekent identiteit? Wat is een emotie? Wat verstaan we onder zelfconcept?
 • Hoe beïnvloeden stereotypen, vooroordelen en eerste indrukken de manier waarop we naar mensen kijken?
 • Wat is het gevaar van groepsdruk en hoe kunnen we ermee omgaan?
 • Wat betekent cultuur? Hoe verschillen culturen van elkaar? Hoe kunnen we met andere culturen omgaan? Wat is een multiculturele samenleving?
 • Wat betekent kansarmoede? Vanaf wanneer ben je arm?
 • Wat betekent het om in een geïndividualiseerde samenleving te leven?

Filosofie: filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven.

 • Wat is een filosofisch gesprek? Hoe kan ik mijn gedachten duidelijk en helder formuleren?
 • Wat is filosofie? Wat is wetenschap? Kunnen twee theorieën over onze wereld tegelijkertijd waar zijn?
 • Wat is de mens? Is er een fundamenteel verschil tussen mens en dier? Zijn computers slimmer dan mensen? Ben je uniek?
 • Wat kan ik weten? Wat is het verschil tussen waarheid en leugen? Hoe komt kennis tot stand?
 • Wat moet ik doen? Hoe bepaal je het verschil tussen goed en kwaad? Is er een morele wet die je altijd moet volgen?
 • Wat mag ik hopen? Wordt onze vrijheid uitgebreid of beperkt door technologie? Hoe ziet de ideale samenleving eruit?

Kunstbeschouwing: leren kijken en luisteren naar kunst en leren de vorm, de context, de inhoud en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.

 • Wat is kunst? Welke plaats neemt kunst in binnen onze samenleving? Wat kan het ons vertellen over onszelf en de wereld waarin we leven?
 • Hoe moeten we kunst beschrijven? Op welke manier kan ik een schilderij, beeldhouwwerk, film… begrijpen? Welke gevoelens/gedachten roept dit bij mij op?
 • Hoe kan ik een gefundeerde mening opbouwen omtrent een artistieke ervaring? Waarom vind ik iets mooi/niet mooi/interessant?
 • Hoe integreer ik kunst in mijn alledaags bestaan? Hoe word ik een actieve belever van kunst?

Na de tweede graad

Het logische vervolg in de 3de graad is de richting Humane wetenschappen.

Na de derde graad

De richting Humane wetenschappen bereidt voor op een brede waaier van algemene academische en professionele bachelors zoals Archeologie, Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godsdienstwetenschappen, Wijsbegeerte, Logopedische en audiologische wetenschappen, Psychologie, Pedagogische wetenschappen, Sociaal – agogisch werk, Politieke en sociale wetenschappen, Rechten, Criminologische wetenschappen, Onderwijs, Journalistiek, Communicatiemanagement…