Economie

 Profiel van de leerling

Onze samenleving wordt in sterke mate beheerst door economische wetmatigheden. Dagelijks kan je via alle media kennismaken met allerlei sociaal-economische problemen. Deze maatschappelijke werkelijkheid wordt in de richting Economie als vertrekpunt genomen om te leren redeneren, studeren en kennis en vaardigheden op te doen.

Wat is er interessanter dan vanuit waarneembare, concrete situaties na te denken over wat je vaststelt, hierover je mening te formuleren en dan te confronteren met die van anderen? Zo kom je voortdurend tot kennis en inzicht, die je in de toekomst verder kan gebruiken.

Bij aanvang van de tweede graad wordt geen specifieke voorkennis van economie verondersteld.

Wij verwachten dat je :

  • belangstelling hebt voor actualiteit en economisch-maatschappelijke problemen
  • nuchter en logisch kan redeneren
  • voldoende kritisch kan denken
  • informatie kan leren structureren en verwerken
  • aanleg hebt voor talen en wiskunde

 

 Profiel van de studierichting

In de richting Economie heb je de mogelijkheid om het pakket economie te combineren met meer wiskunde of

meer talen afhankelijk van je aanleg.

Economie met 4 uur wiskunde in de tweede graad

In deze studierichting krijg je de basisvorming voor economie en zal je grondig vier belangrijke Europese talen leren: Nederlands, Frans, Engels en Duits. De basisvaardigheden luisteren, spreken, lezen en schrijven zal je hier voor de vier talen verwerven. Economie en talen vormen dus de belangrijkste aspecten.

Economie met 5 uur wiskunde in de tweede graad

Indien je iemand bent die vlug inzicht verwerft in wiskundige problemen, indien wiskundige redeneringen je boeien en je tevens interesse hebt voor het economische gebeuren, dan is deze studierichting een aanrader. In de derde graad wordt de mogelijkheid geboden om de component wiskunde tot 8 uur per week uit te breiden.

Inhoud van de specifieke vakken

3de jaar :

THEMA 1 : DE KERN VAN HET ONDERNEMEN
-    productiefactoren
-    prijsvorming door vraag en aanbod
-    stakeholders

THEMA 2 : WERKEN IN EEN ONDERNEMING
-    arbeidsmarkt
-    loonberekening
-    sociaal overleg
-    arbeidsproductiviteit

THEMA 3 : ONDERNEMEN IS RISICO’S NEMEN EN BEHEERSEN
-    winstberekening
-    marketingmix
-    ondernemingsplan
-    introductie dubbel boekhouden

              

4de jaar :

THEMA 4 : KLEINE EN GROTE ONDERNEMINGEN
-    optimale productiegrootte
-    groeistrategieën van bedrijven
-    verstoring van vrije markt
-    reguleringsbeleid van overheid

THEMA 5 : PRODUCEREN VOOR DE WERELDMARKT
-    voor- en nadelen van internationale handel
-    belemmering en stimulering van internationale handel

THEMA 6 : GROEI EN WELVAART
-    economische groei
-    graadmeters voor welvaart en welzijn
-    ongelijkheid inkomensverdeling
-    overheid als bewaker van welvaartsniveau