Humane wetenschappen

 Profiel van de leerling

De leerling humane wetenschappen is een aso-leerling die beantwoordt aan enkele specifieke kenmerken.

 Hij /zij

 • wil meer te weten komen over mens en samenleving.
 • wil de psychologische en sociale realiteit kritisch leren onderzoeken.
 • toont interesse voor de actualiteit.
 • wil persoonlijke standpunten leren innemen en verwoorden op basis van opgedane kennis.
 • wil feiten van meningen leren onderscheiden.
 • wil actief luisteren naar de meningen van anderen.
 • kan goed aan de slag met tekstmateriaal.

 

 Profiel van de studierichting

Humane wetenschappen is een volwaardige aso-richting:De basisvorming voor de algemene vakken is dezelfde als andere aso-richtingen. Daarom kan er na de tweede graad overgeschakeld worden op andere aso-richtingen als economie-talen en wetenschappen-talen.

 

 Humane wetenschappen krijgt een eigen karakter door de richtingspecifieke vakken:

 • cultuurwetenschappen: de leerlingen leren diverse cultuurcomponenten (media, kunst, politiek, economie,filosofie, recht …) kennen als domeinen waarin de mens zich in de samenleving beweegt
 • gedragswetenschappen: de leerlingen bestuderen de mens als individu en als lid van de samenleving en verwerven daarbij inzichten uit de antropologie, psychologie en sociologie
 • onderzoeksvaardigheden die helpen om de mens en de samenleving te bestuderen.

 

 Inhoud van de specifieke vakken


Gedragswetenschappen

3de jaar: elementen uit de ontwikkelingspsychologie

 •  het kind in de samenleving
 •  adolescentie
 •  volwassenheid
4de jaar: elementen uit de sociale psychologie
 •  interactie en gedrag
 •  menselijke verhoudingen
 •  individu en organisaties

Cultuurwetenschappen

3de jaar:

 •  bestuderen van culturen/elementen uit de antropologie
 •  massamedia en communicatie

4de jaar:

 •  de maatschappelijke velden: politiek, economie, het sociale veld,...
 •  houdingen tegenover kunst