Latijn

Profiel

Wie Latijn studeert, is geboeid door taal en wil op zoek gaan naar de verbanden tussen verschillende talen.

De Romeinse geschiedenis is ook onze geschiedenis. Literatuur, filosofie en recht uit de oudheid oefenen tot op heden invloed uit op onze samenleving. Het Latijn brengt ons terug naar onze wortels.

Studie van taal

We bekijken hoe Latijn is opgebouwd en welke verschillen en gelijkenissen er zijn met de moderne talen. Ook krijgen we een idee van de manier waarop taal in de oudheid gebruikt werd en hoe het Latijn evolueerde.

Studie van cultuur

We bestuderen de klassieke cultuur als manier waarop mens en maatschappij zich uitdrukken. Op basis van gelijkenissen en verschillen tussen vroeger en nu verduidelijken we culturele uitingen.

Latijn combineer je met:

4 u. wiskunde om in de derde graad door te stromen naar Latijn–moderne talen.

5 u. wiskunde om verder te kunnen in Latijn–wiskunde of Latijn–wetenschappen.

 

Inhoud van de specifieke vakken

derde jaar:

Uitbreiding en vervolmaking van de grammatica.

Thematische lectuur van Latijnse teksten

bv. over geluk, de dood, Rome en Africa, ...

 

vierde jaar:

Lectuur van authentieke Latijnse teksten:

  •  De Bello Gallico: Caesars eigen verslag over de oorlog in Gallië
  •  Epistulae: brieven van Plinius aan vrienden over het leven van alledag
  •  Metamorphoses: Ovidius vertelt met veel zwier oude Griekse verhalen