Woordkunst-drama

Studierichting Woordkunst-drama in afbouw

Het schoolbestuur van Maris Stella besliste ten gevolge van de modernisering 2de graad SO noodgedwongen dat de richting Woordkunst-drama zal worden afgebouwd vanaf het schooljaar 2020-2021.
Het schoolbestuur en de directie benadrukken dat ze niet twijfelen aan de waarde van de richting Woordkunst-drama en dat ze de energie die leerkrachten en leerlingen in de richting hebben geïnvesteerd de voorbije jaren en nog steeds, erg apprecieert. Verschillende leerlingen konden zo een specifieke opleiding genieten met een hoog niveau en aansluitend bij hun creatief talent. Het schoolbestuur en de directie zijn ervan overtuigd dat dat ook zo zal zijn bij de generaties Woordkunst-leerlingen die de komende jaren nog zullen afstuderen op onze school. Onze huidige Woordkunst-leerlingen kunnen blijven rekenen op kwaliteitsvolle lessen van zowel theorie- als praktijkleerkrachten.

Leerlingen die op dit ogenblik in het derde, vierde of vijfde jaar Woordkunst-drama zitten, zullen de richting in alle kwaliteit verder kunnen afmaken op onze school. Leerlingen die nu in het tweede jaar zitten, zullen helaas niet meer kunnen kiezen voor Woordkunst-drama op onze school volgend schooljaar.
Bijgevolg zullen inschrijvingen enkel nog mogelijk zijn voor 4,5,6 Woordkunst.

Profiel

Je bent gefascineerd door de taal en het woord, muziek en dans en de expressie hiervan. Je raakt geboeid door veelvuldige expressiemogelijkheden van de taal zoals tekst, theater, cabaret, muziek, poëzie en zang. Je houdt ervan om je met taal expressief te uiten: schrijven, spreken, zingen, spelen. Je voelt je uitgedaagd om zelf iets te brengen, te presenteren, op de planken te staan. Kortom: een podium trekt je aan.

Je ontplooit je individueel en leert kritisch naar jezelf te kijken. Tegelijk kan je goed samenwerken, want bij zo goed als elk podiumgebeuren gaat het om een groepsgebeuren waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid draagt.

Je hebt belangstelling voor de wereld van de podiumkunsten en bent bereid voorstellingen na de schooluren te volgen.

Tegelijk streef je ook naar een brede algemene vorming. 

Grondig studiewerk schrikt je niet af en je kan je tijd goed verdelen tussen studietijd en werken aan de artistieke opdrachten.

Inhoud van de specifieke vakken

De vakken van de basisvorming zijn breed algemeen vormend, met een sterk accent op de talen. Voor Nederlands en de moderne, vreemde talen wordt een ruime belangstelling en goede taalvaardigheid verwacht. Je leert immers uitgebreid met tekstmateriaal en literatuur werken. Een sterke basis voor de taalvakken is een voorwaarde als je expressief met taal aan de slag wil gaan.

Daarnaast blijven de andere vakken (godsdienst, wiskunde, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, geschiedenis, informatica) belangrijk omwille van hun algemeen vormend karakter.

De artistieke vakken omvatten:

Woordkunst

Hierin maak je kennis met tal van dramatische expressievormen, tekstanalyse, dictie, tekstzegging en stemtraining.

Je oefent je spreekvaardigheid en maakt kennis met dramatische expressievormen in monoloog, dialoog, improvisatie, toneelspel en voordracht.

Algemene muziekleer

Muziekleer vormt een deel van je opleiding. Met je stem kan je immers ook iets zingend brengen. Je werkt aan gehoorvorming, zang en koorzang, creatief musiceren.

Bewegingsleer – dans

Natuurlijk leer je ook de expressiemogelijkheden van je lichaam verkennen om jezelf te ondersteunen bij verschillende theatervormen.

 

 

 

2017 01 18 19 03 42WK tabel 7