Naar jaarlijkse gewoonte kijkt de politie mee wie fluo draagt op de fiets. Leerlingen die door de politie positief gespot werden komen in aanmerking voor een prijs.
 
Op 28 mei overhandigde  de politie fluoprijzen aan zes leerlingen van Maris Stella.
 
Thijs Serrien, Ella Eelen, Kasper Cop, Ine Bastiaensen, Tine Aerts  en Frauke Van de Maele ontvingen hun prijs rechtstreeks  uit de handen van de politiecommissaris dhr. Juul Claessens.  
 
Ook Cato Eulaers, Michelle Goris, Mattisse Eelen, Hanne Braeckmans en Hanne De Cuijper werden door de politie positief gespot en kregen een prijs vanuit de school.
 
Proficiat!