Het kritisch omgaan, verwerken en analyseren van data zijn vaardigheden die steeds meer aan belang winnen in onze maatschappij, die overspoeld wordt door datastromen. Deze vaardigheden stimuleren vormt de grondslag van de organisatie van de statistiek olympiade die dit jaar voor het eerst in België georganiseerd werd en deel uitmaakt van een overkoepelende Europese wedstrijd.
 
Kaat De Vrij, Schoenmaekers Amber en Jasper De Laet hebben met hun onderzoek naar een verband tussen de financiële en de algemene tevredenheid in de EU de eerste prijs behaald in de categorie 3de graad, taal Nederlands! De jury is daarbij unaniem gevallen voor hun werkje. 
"Maris Stella boven" is hier op zijn plaats: ook de derde plaats ging naar Maris Stella met een onderzoek naar invloedsfactoren voor de algemene tevredenheid in de EU door Marthe D'Hooghe, Jill Lambrechts en Raf De Vos.
En alsof dat niet genoeg was: het derde team van Maris Stella met Mattise Eelen , Bert Mannaert en Mangelschots Jan kreeg 1 van de twee eervolle vermeldingen.
 
Mogen we trots zijn?
Ik knijp nog even in mijn velletje....het is te mooi om waar te zijn !
 
Mevr.Deirdre Seeldrayers, dhr.Michel Verhees en dhr.Frans Gyssels
 
Begeleidende leerkrachten Nederlands en wiskunde
 
Meer info over de wedstrijd op https://statbel.fgov.be/nl/statistiekolympiade  en https://www.facebook.com/EuropeanStatisticsCompetitionBelgium/