Moderne talen

 Pool moderne talen

 • Economie-moderne talen
 • Latijn-moderne talen
 • Moderne talen-wetenschappen
 • Moderne talen-wiskunde

 

Indien je een leerling bent met een sterke interesse voor moderne vreemde talen, dan is de keuze voor één van bovenstaande studierichtingen voor jou de juiste. Je krijgt dan een uur Frans en Engels meer per week om de leerstof grondiger uit te diepen:

 • meer reflectie op taal en communicatie, taal en cultuur en taal als tekensysteem;
 • moeilijkere tekstkeuze en meer literatuur;
 • hogere eisen qua vaardigheden (rijk en genuanceerd taalgebruik).

Voor Duits zijn er twee of drie uren per week. Het spreekt dus voor zich dat de eisen hier beduidend hoger liggen dan in de richtingen zonder component moderne talen (enkel basis Duits).
In een multiculturele wereld waarin de grenzen tussen de landen en volkeren meer en meer vervagen, is talenkennis een absolute meerwaarde.

Deze pool biedt heel wat mogelijkheden in het hoger onderwijs:

 • toegepaste taalkunde (journalistiek, tolk, vertaler …)
 • communicatiemanagement
 • lerarenopleiding (professionele bachelors Nederlands, Frans, Engels, Duits, Latijn)
 • academische master: taal- en letterkunde (2 talen)
 • Afrikaanse, Oost-Europese of Oosterse talen
 • taal- en regiostudies: Sinologie, Slavistiek, Japanologie, Arabistiek

Daarnaast heb je nog heel wat andere mogelijkheden in het hoger onderwijs maar die worden mee bepaald door de tweede pool van je vooropleiding.

 2017 01 15 20 17 05talen