Economie

Profiel van de leerling

Van de leerlingen, die in de derde graad voor een richting Economie kiezen, wordt verwacht dat zij belangstelling tonen voor economisch-maatschappelijke problemen. Kranten, internet, journaal en economische tijdschriften zijn een noodzakelijk leermiddel. Leerlingen die kiezen voor economie leren deze middelen hanteren en worden aangemoedigd om dat ook buiten de schoolmuren te doen.

Wij verwachten dat je:

  •  belangstelling hebt voor actualiteit en economisch-maatschappelijke problemen
  •  helder, logisch, analytisch kunt denken
  •  kritisch ingesteld bent
  •  leergierig bent om de processen achter economische verschijnselen te ontleden
  •  aanleg hebt voor talen of wiskunde of wetenschappen

 

Profiel van de studierichting

In de richting Economie heb je de mogelijkheid om het pakket economie te combineren met meer wiskunde, meer talen of meer wetenschappen, afhankelijk van je aanleg.

Economie-moderne talen

In deze studierichting krijg je de basisvorming voor economie en zal je grondig vier belangrijke Europese talen leren: Nederlands, Frans, Engels en Duits. De basisvaardigheden luisteren, spreken, lezen en schrijven zal je hier voor de vier talen verwerven. Economie en talen vormen dus de belangrijkste aspecten.

Economie-wiskunde

Indien je iemand bent die vlug inzicht verwerft in wiskundige problemen, indien wiskundige redeneringen je boeien en je tevens interesse hebt voor het economisch gebeuren, dan is deze studierichting een aanrader. In de derde graad wordt de mogelijkheid geboden om de component wiskunde tot 8 uur per week uit te breiden.

Economie-wetenschappen

Indien je een brede interesse in economie en wetenschappen hebt, is deze studierichting op je lijf geschreven. Om kennis en knowhow te valoriseren is kennis van economie nodig. Voor wetenschappers kan economische kennis leiden tot meer gericht onderzoek en ontwikkeling en een snellere valorisatie. Voor economen is wetenschappelijke kennis belangrijk om verantwoorde beslissingen te nemen.

 

Inhoud van de specifieke vakken

In de derde graad wordt de kennis van het sociaal-economische denken en handelen verder uitgediept. Er wordt op zoek gegaan naar de wetenschappelijke verklaring van de economische omgeving. De thema’s van de tweede graad worden hernomen en analytischer uitgewerkt.

Het vak economie wordt vanaf de derde graad opgesplitst in bedrijfswetenschappen (eerste semester in 5de en 6de jaar) en algemene economie (tweede semester 5de en 6de jaar). Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de aspecten die kaderen binnen het bedrijfsbeleid of dus alle activiteiten van een werkende onderneming. Om deze verschillende aspecten van het ondernemen (economische, juridische, boekhoudkundige en ethische) te bestuderen, vertrekken we van de stakeholderstheorie. Volgens deze benadering wordt een bedrijf beschouwd als een netwerk van relaties tussen diverse belangengroepen.          

Binnen het deelvak algemene economie worden micro- en macro-economische verschijnselen geanalyseerd. Leerlingen bekijken waarom bepaalde economieën succesvoller zijn dan andere in het creëren van materiële welvaart en in de verdeling ervan. Het mechanisme van vraag en aanbod en de invloed ervan op de marktprijs wordt ontleed in verschillende markten. Ook bij de studie van het monetair beleid van de centrale banken en van de internationale handelsstromen en -betalingen komt het vraag- en aanbodschema aan bod. Bij deze analyse van de economische realiteit hebben we ook steeds oog voor de ethische dimensie.

 

Instromen na de tweede graad

De logische vooropleiding is de tweede graad ASO in de richting Economie. Instromen in de derde graad is vanuit de richting Wetenschappen is voortaan mogelijk zonder instroomtaak  omdat in de 2 de graad Wetenschappen één lesuur economie in het lessenpakket zit. Voor de instromers uit de andere richtingen, waar geen economie in het lessenpakket zit, is deze taak absoluut noodzakelijk.

Vervolgstudies in het hoger onderwijs

De studierichting Economie geeft een uitstekende voorbereiding op een hele waaier opleidingen in het hoger onderwijs.Wel moet je er rekening mee houden dat voor sommige richtingen een combinatie van economie met 4 tot 8 uur wiskunde aan te raden is. Studierichtingen uit het hoger onderwijs die de leerlingen uit de richting Economie in het verleden met succes hebben afgewerkt zijn o.a.:

handelsingenieur -  toegepaste en zuivere economische wetenschappen - handelswetenschappen - bedrijfsmanagement (marketing, accountancy en fiscaliteit, ...) - rechten - communicatiewetenschappen -  revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - chemie, ... 


2017 01 15 20 17 04economie 3