De mini-onderneming i.s.m Vlajo is ondertussen een vaste waarde binnen het vak economie in de derde graad. Vier gemotiveerde teams hebben al hard gezwoegd. De leerlingen kiezen zelf hun eigen product en beheren vervolgens hun mini-onderneming volgens de regels van de kunst. Ze kruipen in de huid van een échte ondernemer en richten dus hun eigen bedrijfje op, waarbij hun gekozen product wordt gecommercialiseerd met inzet van personeel en startkapitaal. Ze doen een marktonderzoekje, voeren een boekhouding, organiseren verkoopmomenten en sluiten in het zesde jaar af met een aandeelhoudersvergadering. 
 
Het meeste belang gaat in het vijfde jaar naar het opstellen van een businessplan. De vier mini’s weten ondertussen waar ze voor willen staan, wat ze willen bereiken, wat hun sterkten en zwakten zijn. Ze zijn volop bezig met het commercialiseren van hun product en het voorbereiden van de verdediging van hun businessplan voor een externe jury. Héél spannend voor elk van hen! En dat ondernemen méér dan een businessplan is, weten ze ook al goed. Een idee vinden dat aanslaat, was niet voor elke mini even evident. Samenwerken verloopt ook niet altijd even gemakkelijk: het vergt ontzettend veel energie van de trekkers om de anderen mee te krijgen. Dat open communicatie onontbeerlijk is, hebben ze ook al ondervonden. Een levensechte voorbereiding op hun latere leven! 
 
Vlajocoördinator, Isabelle Ignoul, vatte haar bezoek aan de vier bruisende mini’s al volgt samen: toffe mini’s, proficiat, hier krijg ik echt energie van. 
 
Een dikke proficiat voor hun sterke start aan Borsa Corsa, Picto Bello, Rock a sock & Think Hair! Bezoek zeker hun Facebookpagina’s of Instagram. Tijdens het oudercontact in december kunnen jullie kennis maken met de verschillende producten.
Tot dan!