Humane wetenschappen

 Profiel van de leerling

De leerling humane wetenschappen is een ASO-leerling die beantwoordt aan enkele specifieke kenmerken.

Hij /zij

 • wil meer te weten komen over mens en samenleving
 • wil de psychologische en sociale realiteit kritisch leren onderzoeken
 • toont interesse voor de actualiteit
 • wil persoonlijke standpunten leren innemen en verwoorden op basis van opgedane kennis
 • wil feiten van meningen leren onderscheiden
 • wil actief luisteren naar de meningen van anderen
 • kan goed aan de slag met tekstmateriaal.

Profiel van de studierichting

Humane wetenschappen is een volwaardige ASO-richting:

 • De basisvorming voor de algemene vakken is dezelfde als andere ASO-richtingen.
 • Het is een doorstromingsrichting die voorbereidt op studies in het hoger onderwijs.

en krijgt een eigen karakter door de richtingspecifieke vakken:

 • cultuurwetenschappen: de leerlingen leren diverse cultuurcomponenten (media, kunst, politiek, economie, filosofie, recht …) kennen als domeinen waarin de mens zich in de samenleving beweegt
 • gedragswetenschappen: de leerlingen bestuderen de mens als individu en als lid van de samenleving en verwerven daarbij inzichten uit de antropologie, psychologie en sociologie
 • onderzoeksvaardigheden
 • integrale projecten

Inhoud van de specifieke vakken

Gedragswetenschappen

5de jaar:

Elementen uit de persoonlijkheidspsychologie

 • zelfbeeld
 • identiteit
 • persoonlijkheid 

6e jaar:

 • globalisering
 • sociale ongelijkheid en sociale stratificatie
 • nature - nurture debat
 • conflicten: soorten, conflicthanteringsstijlen, sociologische verklaringsmodellen
Cultuurwetenschappen

5de jaar:

 • media en samenleving/elementen uit de communicatiewetenschappen
 • filosofie/sociale en politieke filosofie/wetenschapsfilosofie/filosofische ethiek

6de jaar:

 • de plaats van kunst in de samenleving
 • recht
 • politiek
Onderzoeksvaardigheden:

een deelvak van cultuur- en gedragswetenschappen waarbij geleerd wordt hoe een onderzoek verloopt: van het opstellen van onderzoeksvragen tot het rapporteren van de resultaten. De verschillende onderzoeksmethoden binnen de humane wetenschappen worden ingeoefend: literatuurstudie, observatie, experiment, enquête, kwalitatief interview.

Integrale projecten:

een vak waarbij de leerlingen projecten voorbereiden en uitvoeren die kaderen binnen de humane wetenschappen. Kennis, vaardigheden en attitudes worden geïntegreerd. De deelnemers worden uit hun comfortzone gehaald en moeten grenzen verleggen om vooruitgang te boeken.

Instromen na het derde jaar 

In theorie kan je instromen tot na het eerste trimester van het vijfde jaar.
In praktijk hebben de leerlingen die al eerder in humane wetenschappen zaten uiteraard een voorsprong in woordenschat, feitenkennis, vaardigheden enzovoort.
Hoe later de leerling instroomt, hoe groter de motivatie moet zijn om de opgelopen achterstand in te halen.
De instromers maken een instroomtaak.

Vervolgstudies

Voor de hand liggende vervolgstudies in het hoger onderwijs:

Masteropleidingen: communicatiewetenschappen, filosofie, geschiedenis, kunstwetenschappen, psychologie, pedagogie, sociologie, politieke wetenschappen, rechten, sociaal-economische wetenschappen… .
Professionele bacheloropleidingen: lerarenopleiding, toegepaste psychologie, orthopedagogie, sociaal-agogisch werk, verpleegkunde, ergotherapie, communicatiemanagment, journalistiek … .

 

 2017 01 15 20 17 05hum 3