Begin dit schooljaar hebben wij als zeven economen in spe zowaar een heuse mini-onderneming uit de grond gestampt. Nu, negen maanden later, kunnen we alvast terugblikken op een mooi parcours waar we allen fier op mogen zijn. 
 
Niet alleen hebben we ons verdiept in de bedrijfswereld, we hebben ze ook nagebootst. Zo werden er in den beginne drie teams samengesteld: het commerciële, het financiële en het administratief team, geleid door een gedelegeerd bestuurder. 
 
Na lang beraad besloten we unaniem om verder te gaan in de wereld van de ‘tie-dye’: witte producten kleuren met behulp van kleurstof en degelijke patronen. Met onze gedachten bij de sokkenhype die volop woedde, kozen we er in eerste instantie ook voor om meer sokken dan T-shirts op de markt te brengen. De verschillende productiedagen, waar we onze witte producten in een kleursopje onderdompelden, waren de max. Werk ging er gepaard met veel plezier. Vandaar ook onze baseline: ‘Made with fun’. 
 
De verkoopdagen op school waren een groot succes. Zo verkochten we … sokken aan €3 het stuk en … T-shirts aan €5 het stuk. Ondertussen hebben we de prijs voor een T-shirt doen stijgen naar €7, omdat de kosten niet meer voldoende werden gedekt door een wisseling naar een ander merk van witte T-shirts. Afgezien van de verkoop op school, kwamen er ook nog tal van bestellingen bovenop die men aan de verkoopstand op school kon doorgeven of via onze sociale media. 
 
Op deze internetsites maken we ook massa’s reclame. Niet alleen beheren we een Facebookpagina, waar de updates verschijnen zoals leutige foto’s of kleine verslagen, maar ook een Instagrampagina waar de foto’s het artistieke moeten benadrukken. Op deze manier kon men ook makkelijker een keuze maken. Daarnaast wordt ook Smartschool benut, met de bedoeling de gehele school te kunnen bereiken, ook degenen zonder deze sociale media. Ten slotte maken we ook gretig gebruik van de eeuwenoude, maar nog steeds efficiënte manier van bekendmaking: de mond-aan-mondreclame. 
 
Alhoewel één ieder zo goed mogelijk getracht heeft zijn eigen taken te volbrengen, hebben we toch ook vooral elkaar geholpen om de onderneming draaiende te houden. Daarenboven kan men besluiten dat we voor een zeer arbeidsintensief product gekozen hebben, waar we ons (met plezier) ook voornamelijk buiten de lesuren tamelijk veel mee bezighouden. Dat is ook de jury, die ons begin anno 2018 is komen evalueren, niet ontgaan. Het wonder was geschied: Arc en Çiel behoorde volgens de jury tot één van de zes (uit de 170!!) beste mini-ondernemingen van de provincie Antwerpen. We hebben voor de jury het beste van ons zelf gegeven, maar het mocht niet baten. Met een euforisch gevoel dat we deze ervaring mochten beleven, keerden we huiswaarts. 
 
We hopen nog zo lang mogelijk het pad van Arc en Çiel te kunnen bewandelen, alvorens de mini-onderneming definitief stop te zetten.