We hebben donderdag 15 maart een les biologie in het Frans gekregen. Het was een speciale les, waarbij we veel hebben opgestoken van het Frans. We hebben wel wat minder van de les over het zenuwstelsel begrepen, doordat de benamingen van het zenuwstelsel ook in het Frans waren. De leerkracht heeft er wel een leuke les van proberen te maken door zelf een zenuwcel te knutselen en aan de hand daarvan de les uit te leggen.
 
Britt, Yoni, Hannes uit 3Wb