CLIL2

 

CLIL: esthetica en aardrijkskunde in het Engels

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. De leerlingen van het 4de, 5de jaar, 6de jaar aso kunnen ervoor kiezen om een zaakvak nl. aardrijkskunde (in het 4de jaar) of esthetica (in het 5de en 6de jaar) in het Engels te volgen. Naast het leren van de specifieke vakinhoud scherpen ze zo ook hun kennis van het Engels bij. Want dat is nu de bedoeling van CLIL: de vreemde taal, hier het Engels echt gebruiken. Moderne media, computer, beamer en tablets, zijn natuurlijk interessante hulpmiddelen voor CLIL. De leraren beheersen uiteraard de Engelse taal op hoog niveau.

Het idee van een taalbad is eigenlijk al oud. In verschillende Europese landen is CLIL al sinds de jaren negentig een beproefd procédé. In Wallonïe bestaat er een stuk vergelijkbaar het immersie-onderwijs. In 2014 zette de Vlaamse Regering voor de Vlaamse scholen het licht op groen om ook CLIL te kunnen aanbieden. Oog hebben voor pedagogische vernieuwingsprojecten behoort tot de strategische doelstellingen van Maris Stella. CLIL is zo'n innovatief project. Sinds 2015-16 startte Maris Stella daarom met CLIL. Zo'n 68 à 70 % van de leerlingen volgt enthousiast CLIL.

 

    

DriesGunnar