Zorgen wetenschap en techniek bij jou ook voor de juiste kriebel? Of tover je liever met taal?

Kies je in je eerste jaar van je middelbaar voor Moderne? Dan hebben wij leuk nieuws voor jou.

Op Maris Stella kan je immers kiezen voor Moderne met STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics).
Twee lesuren per week maken we samen met jullie een volledig nieuwe shake van wetenschappen, techniek, technologie en wiskunde.
Verder kan je binnen deze richting je stem laten horen tijdens 5 lesuren wiskunde, 2 uur natuurwetenschappen en 2 uur techniek.

Kriebelt het bij jou harder als het om talen gaat? Geen probleem, dan horen wij graag je stem in de richting Moderne met project talen.
Naast de gewone taallessen, gaan we hier samen op een veel praktischere manier aan de slag met Nederlands en Frans. Je talenhonger zal nog nooit zo groot geweest zijn.

Nu al last van keuzestress? Niet nodig, want Moderne met STEM én Moderne met project talen bereiden je allebei perfect voor op je tweede jaar met optie Moderne wetenschappen. Dus ... gewoon kiezen wat je het meeste boeit.

Kies je voor Latijn? Ook dan laten we je niet ik de kou staan. Je krijgt STEM aangeboden in projectvorm gedurende de eerste graad. Op die manier kunnen wij ook bij jou de interesse in wetenschappen en techniek aanwakkeren.

 

Het eerste leerjaar A heeft een sterk gemeenschappelijk karakter, d.w.z. dat alle leerlingen voor 27 van de 32 uur dezelfde vakken krijgen met hetzelfde leerplan.
Het verschil wordt gemaakt door de overige 5 uur.

Op basis daarvan spreken wij van het keuzepakket:
Latijn: 5 uur Latijn. Je verwerkt dezelfde leerstof voor Nederlands, Frans en wiskunde als in de groep moderne maar je hebt er minder lesuren voor. Het tempo ligt hier duidelijk hoger. Je volgt leefsleutels en STEM in projectvorm. De keuze Latijn bereidt je voor op een verdere richting binnen het algemeen secundair onderwijs of aso.


Moderne project talen:
+ 1 uur wiskunde, 1 uur Frans, 1 uur leefsleutels, 1 uur project Nederlands, 1 uur project Frans. Met die uitbreiding wordt een stevige basis gelegd voor aso. Je krijgt de kans je verder te verdiepen in de talen.

Moderne met STEM:

+ 1 uur wiskunde, 1 uur Frans, 1 uur leefsleutels, 2 u STEM (Science - Technology - Engineering - Mathematics). Ook hier wordt een stevige basis gelegd voor aso. Je wordt extra uitgedaagd in het STEM-project.


Artistieke vorming of Kunst:
+ 3 uur artistieke en creatieve vorming, 1 uur Nederlands, 1 uur leefsleutels. Als je heel creatief bent, kies je voor artistieke vorming. Deze keuze bereidt je voor op een richting binnen het kunstsecundair.

In de realiteit is het zo dat ook in het gemeenschappelijke gedeelte (27 uur) qua inhoud, tempo en hoeveelheid leerstof verschil gemaakt wordt. In de groep Latijn zal het tempo voor Nederlands, Frans, wiskunde duidelijk hoger liggen dan in de Moderne (dezelfde leerstof in minder uren) en bovenop komen 5 uur Latijn per week. In de groep “Kunst” brengen wij de leerlingen samen met een minder sterke theoretische interesse maar met een creatieve en artistieke aanleg. Zij kiezen voor een kso-richting in de tweede graad. Ook voor de vakken uit het gemeenschappelijk gedeelte werken wij meestal met andere leermiddelen en stellen wij andere eisen dan in de groep Latijnse of Moderne.

In het tweede leerjaar worden de richtingen reeds duidelijk omschreven. Maris Stella heeft de volgende basisopties:
- Latijn
- Moderne wetenschappen
- Artistieke vorming

De optie Latijn, voortzetting van Latijn eerste jaar, omvat 6 uur Latijn per week. Dit blijft ongetwijfeld een theoretisch zwaardere optie. Er is versterking van het vak Engels en het project STEM wordt verder aangeboden in projectvorm. Wil je in het derde jaar de optie Latijn nemen, dan moet je reeds in het eerste en tweede jaar ook daarvoor gekozen hebben.

Met het oog op de keuze in de tweede en derde graad, vind je in de optie Moderne wetenschappen een vakkenpakket met versterking van Engels, Nederlands,  wiskunde en met nieuwe vakken socio-economische initiatie en wetenschappelijk werk. Je kiest zelf welke van deze  twee vakken je met een extra uur wil uitbreiden.

- Socio-economische initiatie: een inleiding tot de economie, een kennismaking met een aantal eenvoudige hedendaagse economische problemen, ook aspecten uit mens en samenleving worden hier behandeld als voorsmaakje voor de richting humane wetenschappen. In de optie 3 uur SEI verwerk je dezelfde basisleerstof als in de optie 2 uur SEI. Het extra uur wordt gebruikt om leerstofonderdelen verder uit te diepen in projectvorm en om wat meer in te gaan op de socio-economische actualiteit die zich op dat moment aandient.
- Wetenschappelijk werk: brengt inzicht bij in natuurkundige proeven en laboratoriumwerk. In het derde uur WW ga je uitdagende opdrachten maken, experimenten uitvoeren, extra (moeilijkere) oefeningen maken... Dit gebeurt soms onder leiding van de leerkracht maar meestal volledig zelfstandig of in groepjes. Op die manier worden zowel wetenschappen, techniek, wiskunde als engineering (dus de STEM-domeinen) geïntegreerd in het pakket WW.

Bij de optie Artistieke vorming krijg je de kans om je creatief te uiten. Je krijgt 5 uur artistieke vorming. Tijdens drie uur leer je beelden in je opnemen en die beelden neerleggen in tekeningen, schilder- en boetseerwerkjes. In de overige twee uur (die we muzische vorming noemen) leer je jezelf uitdrukken via muzikale, verbale of bewegingsexpressie. Er wordt niet van je verwacht dat je vooraf reeds een teken- of verbaal talent ontwikkeld hebt. Wel moet je graag creatief en artistiek bezig zijn. Wellicht kies je in de tweede graad voor kso Beeldende en architecturale kunst of voor kso Woordkunst-drama.

De basisopties in het tweede leerjaar moeten opgevat worden als een kennismaking om na te gaan waar je aanleg en belangstelling voor hebt. Vanuit de ervaringen in het tweede jaar kan je dan in het derde jaar een studierichting kiezen.

 

     

 

 

2017 01 15 20 17 031 2