Je zit op school en je leert Frans. Je leert die taal natuurlijk om ze écht te kunnen gebruiken,  te begrijpen, te spreken, te lezen en te schrijven. Tijdens de taalbaddag van 20 oktober kregen leerlingen uit het eerste, derde en vijfde jaar de kans om extra Frans te oefenen. 
 
Op donderdag 20 oktober  kwamen immers drie Waalse leerkrachten naar Maris Stella om Latijn, aardrijkskunde en natuurwetenschappen te geven.  Zij volgden ons leerplan, gebruikten het gewone handboek. Met dit verschil: in ’t Frans.
 
      
 
De Waalse leerkrachten geven normaal gezien les in het ‘Institut de La Providence Humanités’.  Zo heet  onze Waalse partnerschool uit Gosselies (bij Charleroi). Al meer dan tien jaar hebben wij samengewerkt aan uitwisselingen telkens voor één klas. Dit jaar wisselen we voor het eerst leerkrachten uit. Op die manier hebben meer leerlingen de mogelijkheid voor een taalbad(je). Drie van onze leerkrachten trokken  op hun beurt naar Gosselies om daar aan verschillende klassen les te geven in het Nederlands. In totaal genoten zo’n tweehonderd leerlingen in beide scholen van de twee taalbaddagen.
 
Het versterken van een positieve houding tegenover het leren van de vreemde taal, het verankeren van enkele uitdrukkingen,  het verkennen van elkaars schoolculturen en het uitwisselen van praktijkvoorbeelden zijn de doelstellingen.
 
Deze uitwisseling is heel intens leren, een oefening in respectvol omgaan én zich openstellen voor elkaar en voor elkaars taal.