Op vrijdag 23 oktober deed ook Maris Stella mee aan de dag van de jeugdbeweging.
Alle leden van een jeugdbeweging konden dan hun schooluniform inruilen tegen een  Scouts-, Chiro- of KLJ-uniform.
Tijdens de middag had de leerlingenparticipatie enkele spelletjes georganiseerd. Iedereen, ook de leerlingen die niet in een jeugdbeweging zitten, mocht hieraan deelnemen. Op het sportveld speelde men de typische activiteiten van een jeugdbeweging zoals Dikke Berta, kat en muis en vlaggenstok.
Er werd een touwtrekwedstrijd gehouden tussen de verschillende jeugdbewegingen.
Deze sfeervolle dag was weer een geslaagde actie om de jeugdbewegingen in de kijker te zetten.