Schoolpoorten open vanaf 7.45 u.

Er is toezicht vanaf 8.00 u.

Vrije studie in de hal van 08.00 u. tot 08.20 u.

 

   

Voormiddag:

1ste lesuur: 08.25 u.

2de lesuur: 09.15 u.

voormiddagpauze: 10.05 u.-10.20 u.

3de lesuur: 10.20 u.

4de lesuur: 11.10 u.

5de lesuur: 12.00 u. (kso)

middagpauze aso: 12.00 u.-13.10 u.

middagpauze kso: 12.50 u.-13.40 u.

 

Vanaf 2019-2020

08.25 - 09.15 1e lesuur

09.15 – 10.05 2e lesuur

10.05 – 10.20 pauze 10.20 –

11.10 3e lesuur

11.10 – 12.00 4e lesuur

12.00 – 12.50 middagpauze

Namiddag aso:

6de lesuur: 13.15 u.

7de lesuur: 14.05 u.

namiddagpauze: 14.55 u.-15.10 u.

8ste lesuur: 15.10 u.

einde van de lessen: 16.00 u.

 

Namiddag, 3de graad kso:

6de lesuur: 13.40 u.

7de lesuur: 14.30 u.

8ste lesuur: 15.20 u.

einde van de lessen: 16.10 u.

 

Vanaf 2019-2020

12.50 – 13.40 5e lesuur

13.40 – 14.30 6e lesuur

14.30 – 14.40 pauze

14.40 -15.30 7e lesuur

15.30- 16.20 8e lesuur (niet voor de eerste graad)


Voor de eerste graad eindigen de lessen om 15.30 u. uitgezonderd woensdag.
Voor de andere jaren kan het einde van een lesdag later zijn, nl. om 16.20 u.
Op woensdag eindigen voor alle klassen de lessen om 12 u.

  

2de graad kso:

De leerlingen van de 2de graad kso hebben 2 dagen (dinsdag en vrijdag) les volgens de uurregeling van aso (zie hierboven).

Zij hebben ook 2 dagen (maandag en donderdag) les volgens de uurregeling van de 3de graad kso.

 

Avondstudie voor wie dat wil: 16.10 u. – 17.15 u.