De eerste school

De eerste school werd in 1912 te Oostmalle opgericht, onder de naam 'Institut du Sauveur et de la Sainte Vierge'. Nadat er in Frankrijk 13.904 kostscholen werden gesloten, waaronder 75 van de 'Congregation du Sauveur', vertrokken de zusters naar andere landen, o.a. naar België. Ze vestigden zich in Brussel en Arlon en in 1912 ook in Oostmalle. Graaf Max de Renesse stelde een huis ter beschikking van de zusters om een school te stichten voor jongeren vanaf 14 jaar. Het schooltje begon in een melkerij met 12 leerlingen.

Van een beroeps-huishoudschool

In 1921 werd de school erkend door de Staat onder de naam 'Beroeps-huishoudschool'. Drie jaar later gebeurde het onderwijs volledig in het Nederlands. In 1934 kreeg de school de naam 'Marie Stella Instituut' en werd gerangschikt in de categorie C1: een cyclus van 4 jaar voor meisjes van 12 tot 16 jaar. Later werd de naam gewijzigd in 'Maris Stella Instituut' en kwam er een internaat bij. Tijdens de oorlogsjaren 40-45 werden er cursussen georganiseerd om bredere kansen te creëren voor de reeds afgestudeerde meisjes en ook om hen te onttrekken aan de verplichte tewerkstelling in Duitsland.

naar een volwaardige humaniora aso en een kunsthumaniora kso.

In 1951 kwam er een Lagere Cyclus en een Hogere Cyclus zodat de leerlingen hun vorming konden verder zetten tot 18 jaar. Naast de Technische School kwam er in 1964 ook een Moderne Humaniora. Een jaar later werd de school verder uitgebreid met een Voorbereidende Afdeling. De volgende 15 jaar breidde MS haar studierichtingen uit. Economie en Moderne Talen maakten vanaf toen ook deel uit van het studieaanbod. Tevens werden de wetenschappelijke A en B en de kunstafdeling opgericht. De scholengemeenschap Malle - Zandhoven werd gevormd in 1980.
Volgens een nieuwe wetgeving in 1984 kon een tweestudiejarige Lagere school niet onafhankelijk blijven bestaan. Ze werd toegevoegd aan het Sint-Jan Berchmanscollege met vestingplaats in Maris Stella. Een jaar nadien werd het internaat gesloten. Het 75-jarig bestaan van de school werd gevierd in 1987. Toen de directrice zuster Luk Marie Van Hoecke in 1989 met pensioen ging, werd ze opgevolgd door de heer A. Mermans, tevens leraar Nederlands en Duits aan de school. In 1989 werd  het studieaanbod opnieuw verruimd met de verschillende richtingen met Latijn, nl. Latijn - Moderne talen, Latijn - wetenschappen en Latijn – wiskunde.
Op 1/9/2001 werd vervolgens in de derde graad kso de richting Architecturale en binnenhuiskunst opgericht en sedert 1/9/2002 kan je in Maris Stella ook de richting Humane Wetenschappen volgen.
In 2005 ging directeur Mermans met pensioen. Hij werd opgevolgd door mevrouw Seuntjens, leerkracht Nederlands en Duits in 2de en 3de graad. Op 1/9/2009 werd de richting Woordkunst - drama opgericht.
De school werd opgedeeld in een eerste graadschool en een bovenbouwschool. Mevrouw Van Dyck werd directeur van de eerste graad. Mevrouw Seuntjens werd algemeen directeur en directeur van de bovenbouwschool. Tijdens het schooljaar 2011 - 2012 vierden we het 100-jarig bestaan van Maris Stella.

overd’100!

Zo luidde de slogan van dat feestjaar. Die honderdste verjaardag van de school vormde extra impuls voor innovatief onderwijs in de daaropvolgende jaren.

In het schooljaar 2015-2016 ging CLIL van start. CLIL staat voor content and language integrated learning. De leerlingen van het 4de, 5de jaar, 6de jaar aso kunnen ervoor kiezen om een zaakvak nl. aardrijkskunde (in het 4de jaar) of esthetica (in het 5de en 6de jaar) in het Engels te volgen. Ook vanaf 1 september 2015 kunnen leerlingen van het eerste jaar kiezen voor STEM of voor het project talen. STEM staat voor Science-Technology-Engineering-Mathematics. Twee lesuren per week maken we samen met de leerlingen een volledig nieuwe shake van wetenschappen, techniek, technologie en wiskunde. Daarnaast kunnen taalgeboeide leerlingen hun talenhonger kwijt in het project talen.

Op 1/9/2016 startte de nieuwe richting Economie-wetenschappen in de 3de graad aso.