Tijdens de taalbaddag(en) krijgen leerlingen de kans om het Frans natuurlijk ècht te kunnen gebruiken, te begrijpen, te spreken, te lezen en te schrijven. Die dag worden lessen in het Frans gegeven. De leraren zijn gastleraren en komen daarvoor uit Wallonië. Het versterken van een positieve houding tegenover het leren van de vreemde taal, het verankeren van enkele uitdrukkingen,  het verkennen van elkaars schoolculturen en het uitwisselen van praktijkvoorbeelden zijn de doelstellingen.
Het project ging van start met drie Waalse leerkrachten die Latijn, aardrijkskunde en natuurwetenschappen gaven op Maris Stella. Zij volgden ons leerplan, gebruikten het gewone handboek. Met dit verschil: in ’t Frans.
De Waalse leerkrachten geven normaal gezien les in het ‘Institut de La Providence Humanités’, zo heet  onze Waalse partnerschool uit Gosselies (bij Charleroi). Al meer dan tien jaar hebben wij samengewerkt aan uitwisselingen telkens voor één klas. Nu wisselen we ook leerkrachten uit. Dan hebben meer leerlingen de mogelijkheid voor een taalbad(je). Drie van onze leerkrachten trokken op hun beurt naar Gosselies om daar aan verschillende klassen les te geven in het Nederlands. In totaal genieten zo’n tweehonderd leerlingen in beide scholen van de twee taalbaddagen.

taalbaddag2 bis      taalbaddag bis