Het eerste jaar

Verloop van de inschrijvingen eerste jaar

Voorrangsperiode van 30 maart t.e.m. 26 april 2019
Voorafgaand aan de inschrijvingsperiode voor alle leerlingen is er een voorrangsperiode voor de inschrijvingen van broers en zussen en van kinderen van het personeel van de school. Zij maken telefonisch een afspraak (03/312.02.33). Vanaf 27 april 2019 kan u zich niet meer beroepen op de voorrangsmaatregel.

Na de voorrangsperiode: start van de inschrijvingen op 27 april 2019
Voor de kandidaat-leerlingen die niet tot de voorrangsregeling behoren, is de start van de inschrijvingen voorzien op zaterdag 27 april 2019 tussen 8.00 u. en 11.00 u.
Verloop:
De volgorde van aanwezigheid is bepalend voor de volgorde van het inschrijvingsregister. Telefonisch of via mail inschrijven kan niet.

De administratieve gegevens voor het leerlingendossier van uw zoon/dochter worden opgenomen. De ouder ondertekent voor akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement (vooraf te raadplegen op onze website).   U ontvangt een bewijs van inschrijving.
Naast de administratieve inschrijving vinden wij een intakegesprek belangrijk voor een goede start. Wij bieden de mogelijkheid om dit aansluitend te laten volgen op de administratieve inschrijving. Daarvoor is de aanwezigheid van uw zoon/dochter nodig.
Indien er lange wachttijden ontstaan, stellen wij voor een ander afspraakmoment voor het intakegesprek te maken.

Ouders die voor hun zoon/dochter een uitgebreider intakegesprek wensen, bv. om de studiekeuze verder te bespreken, maken hiervoor eveneens een afspraak op een ander moment. Wij voorzien standaard een bijkomend gesprek indien er een zorgvraag is. Het is belangrijk dat u aangeeft dat u een intakegesprek met de zorgcoördinator wenst.
Voor een goede studiekeuze, vragen wij u het formulier ‘schoolteaminformatie bij overgang basisonderwijs-secundair onderwijs’ of BaSo-fiche, samen met een kopie van het laatste rapport mee te brengen naar het gesprek.
Indien u om uitzonderlijke omstandigheden verhinderd wordt om aanwezig te zijn op de inschrijvingen, neemt u best telefonisch contact op met de school. Een medewerker kan dan de te volgen procedure voor inschrijving met een volmacht uitleggen.

Meebrengen:
-identiteitskaart van zoon/dochter (of kids-ID) + kopie van de ID (voor-en achterkant)
-originele BaSo-fiche (een kopie kan u thuis bewaren)
-kopie van het laatste rapport
-indien van toepassing: kopie van een diagnoseverslag van een leer-of ontwikkelingsstoornis

Inschrijven van nieuwe leerlingen in het 2de tot en met het 6de jaar

De inschrijving van nieuwe niet-eerstejaars leerlingen gebeurt vanaf woensdag 3 juli 2019 om 8.00 u. Tijdens de opendeurdag op zondag 28 april 2019 kunnen kandidaat - leerlingen informatie krijgen over de studiemogelijkheden en reeds een belangstellingsformulier invullen.
 
De school is tijdens de grote vakantie gesloten vanaf 6 juli 2019 tot en met 15 augustus 2019.

Mee te brengen documenten :

  • identiteitskaart
  • kopie van het eindrapport met het attest van het gevolgde studiejaar
  • eventueel een kopie van het attest (met diagnoseverslag) van een leer- of ontwikkelingsstoornis

Voor de richting Woordkunst-drama geldt een aparte regeling. Na de toelatingsproef op 1 juli 2019 of 21 augustus 2019 kunnen de leerling met een gunstig advies op het einde van de dag reeds inschrijven.

Capaciteit

Voor het schooljaar 2019-2020:

1 A: 213

2de leerjaar, 1ste graad, basisoptie Latijn: 

2de leerjaar, 1ste graad, basisoptie Moderne Wetenschappen: 

2de leerjaar, 1ste graad, basisoptie kunst: VOLZET

1ste leerjaar, 2de graad aso,wetenscchappen: 

1ste leerjaar, 2de graad aso, Humane wetenschappen: 

1ste leerjaar, 2de graad aso, Economie: 30

1ste leerjaar, 2de graad aso, Latijn:

1ste leerjaar, 2de graad kso, Beeldende en architecturale kunsten: VOLZET

1ste leerjaar, 2de gaad kso, Woordkunst-drama: 15

2de leerjaar, 2de graad aso, Wetenschappen: 

2de leerjaar, 2de graad aso, Humane Wetenschappen: 

2de leerjaar, 2de graad aso, Economie: 

2de leerjaar, 2de graad kso, Beeldende en architecturale kunsten: VOLZET

2de leerjaar, 2de graad kso, Woordkunst-drama: 11

1ste leerjaar, 3de graad kso, Architecturale en binnenhuiskunst:

1ste leerjaar, 3de graad kso, Vrije beeldende kunsten: 18

1ste leerjaar, 3de graad kso, Woordkunst-drama 

2de leerjaar, 3de graad kso, Architecturale en binnenhuiskunst:

2de leerjaar, 3de graad kso, Vrije beeldende kunsten 

2de leerjaar, 3de graad kso, Woordkunst-drama