Het eerste jaar


De voorrangsperiode (van 24 maart tot 20 april 2018)

Voorafgaand aan de inschrijvingsperiode voor alle leerlingen is er een voorrangsperiode voor de inschrijving van broers en zussen en van kinderen van het personeel van de school. Aan onze leerlingen wordt, voorafgaand aan deze inschrijvingsperiode, een brief meegegeven ter herinnering.

Start van de inschrijvingen op 21 april 2018

Voor de kandidaat-leerlingen die niet tot de voorrangsregeling behoren, is het eerste inschrijfmoment voorzien op zaterdag 21 april 2018 tussen 8.00 u. en 11.00 u. Het gaat hier om een administratief gebeuren waarbij uw zoon/dochter niet aanwezig moet zijn. Een van de ouders is voldoende.

Verloop van de administratieve inschrijving
Een of beide ouders zijn aanwezig. De volgorde van aanwezigheid is bepalend voor de volgorde van het inschrijvingsregister.
De gegevens van het kind worden ingevuld op de inschrijvingsfiche en nagekeken. De ouder tekent voor akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement. Daarna wordt er een afspraak gemaakt voor het intakegesprek dat plaats zal vinden in de loop van het 3de trimester Telefonisch of via mail inschrijven kan niet.
Bij de inschrijving brengt de ouder de identiteitskaart van zoon/dochter (kids-ID) mee.  

De inschrijvingen vinden plaats in het gebouw Don Bosco. Toegang gebeurt uitsluitend via de parking achter de sporthal, ingang den Brekel. Volg nadien de bewegwijzering.

Indien u om uitzonderlijke omstandigheden verhinderd wordt om aanwezig te zijn op de inschrijvingen, neemt u best telefonisch contact op met de school. Een medewerker kan u dan de te volgen procedure uitleggen.

Het intakegesprek

Het intakegesprek is een belangrijk kennismakingsmoment waarbij uw zoon/dochter aanwezig is. Er is gelegenheid om de studiekeuze te bespreken samen met de informatie die vanuit de basisschool werd meegegeven in de BaSo-fiche.

Omwille van onze bezorgdheid voor een goede studiekeuze, vragen wij u het formulier “schoolteaminformatie bij overgang basis onderwijs - secundair onderwijs” of de BaSo-fiche, samen met een kopie van het laatste rapport mee te brengen naar het intakegesprek. 

Indien uw kind een leer- of ontwikkelingsstoornis heeft, nemen wij graag samen de zorg met u op.  Bent u in het bezit van een attest met het diagnoseverslag, dan ontvangen wij hiervan graag een kopie op het intakegesprek. 

Inschrijven van nieuwe leerlingen in het 2de tot en met het 6de jaar


De inschrijving van nieuwe niet-eerstejaars leerlingen gebeurt vanaf woensdag 4 juli 2018 om 8.00 u. Tijdens de opendeurdag op zondag 22 april 2018 kunnen kandidaat - leerlingen informatie krijgen over de studiemogelijkheden en reeds een belangstellingsformulier invullen.
 
De school is tijdens de grote vakantie gesloten vanaf 7 juli 2018 tot en met 15 augustus 2018.

Mee te brengen documenten :

  • identiteitskaart
  • kopie van het eindrapport met het attest van het gevolgde studiejaar
  • eventueel een kopie van het attest (met diagnoseverslag) van een leer- of ontwikkelingsstoornis

Voor de richting Woordkunst-drama geldt een aparte regeling. Na de toelatingsproef op 2 juli 2018 of 22 augustus 2018 kunnen de leerling met een gunstig advies op het einde van de dag reeds inschrijven.

Capaciteit


Voor volgende studierichtingen werd de capaciteit bepaald voor schooljaar 2017-2018

De capaciteit voor 2018-2019 volgt later.

1ste graad

1ste leerjaar A: 200
2de leerjaar met basisoptie Artistieke vorming: 54

2de graad
1ste leerjaar van de tweede graad KSO Beeldende en architecturale kunsten:35

1ste leerjaar van de 2de graad KSO Woordkunst-drama: VOLZET

1ste leerjaar van de tweede graad ASO Wetenschappen: 35 

1ste leerjaar van de tweede graad ASO Humane wetenschappen:VOLZET

1ste leerjaar van de tweede graad ASO Economie:  VOLZET

1ste leerjaar van de tweede graad ASO Latijn: VOLZET

2de leerjaar van de tweede graad KSO Beeldende en architecturale kunsten:  VOLZET

2de leerjaar van de tweede graad KSO Woordkunst-drama: VOLZET

2de leerjaar van de tweede graad ASO Humane wetenschappen: 21

2de leerjaar van de tweede graad ASO Wetenschappen: 24

2de leerjaar van de tweede graad ASO Economie: VOLZET

3de graad
1ste leerjaar van de 3de graad KSO Architecturale en binnenhuiskunst:  VOLZET

1ste leerjaar van de 3de graad KSO Vrije Beeldende kunst: VOLZET

1ste leerjaar van de 3de graad KSO Woordkunst-drama:VOLZET

1ste leerjaar van de 3de graad ASO combinatie Wetenschappen-wiskunde 6u,Moderne talen -wetenschappen,Economie-wetenschappen: 25 

1ste leerjaar van de 3de graad ASO combinatie Latijn-moderne talen, Latijn-wiskunde 7u, Latijn-wiskunde 6u, Latijn-wetenschappen, Wetenschappen-wiskunde, Economie-wiskunde 6u  VOLZET

1ste leerjaar van de 3de graad ASO combinatie Latijn-moderne talen, Economie-moderne talen, Humane wetenschappen VOLZET

2de leerjaar van de 3de graad KSO Architecturale en binnenhuiskunst: VOLZET

2de leerjaar van de 3de graad KSO Vrije Beeldende kunst: VOLZET

2de leerjaar van de 3de graad KSO Woordkunst-drama:VOLZET